Kontakt

Oficjalna nazwa spółki:  
Sport Lesko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lesku.

Używana nazwa skrócona: 
Sport Lesko Sp. z o.o. w Lesku.

Adres Spółki:
38-600 Lesko, ul. Bieszczadzka 7

tel. 133070490

Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym Przedsiębiorców
nr KRS 0000390364.

REGON: 180712749

NIP: 688 12 97 982