Kompleks sportowo-rekreacyjny

„KOMPLEKS SPORTOWO – REKREACYJNY W LESKU”1.    DANE OGÓLNE

1.1    Zespół basenów

W skład zespołu wejdzie hala basenów, widownie, szatnie i natryski, pomieszczenia ratowników, pomieszczenia pomocnicze, korytarz obutej stopy i recepcja basenowa

 

W hali basenów projektuje się basen pływacki 25x16m o zmiennej głębokości 1,8 – 2,0 m, basen rekreacyjny i lądowisko dla zjeżdżalni płaszczyznowej zaprojektowane jako jedną nieckę z wydzielonymi funkcjami (głębokość basenu w części rekreacyjnej wyniesie od 1,10 do 1,40 m, lądowiska 1,10 m), dwie zjeżdżalnie: zjeżdżalnia płaszczyznowa szerokości 2 m i długości ok. 20 m z lądowiskiem w niecce basenu rekreacyjnego oraz zjeżdżalnia rurowa długości ok. 60m z oddzielnym lądowiskiem głębokości 0,80 m, brodzik dziecięcy głębokości max. 0,60 m, wannę z hydromasażem. Poza halą basenów projektuje się zewnętrzny basen rekreacyjny i brodzik dziecięcy.

Hala basenów będzie wyposażona w dwie widownie. Na poziomie plaży przy basenie pływackim projektuje się składaną widownię dla 112 osób, służącą osobom przebywającym w hali basenów w czasie zawodów. Jest ona przeznaczona dla zawodników, trenerów i osób towarzyszących w tym organizatorów. W poziomie galerii zaprojektowano widownię dostępną z komunikacji ogólnej, przeznaczoną dla osób, które będą oglądały zawody nie wchodząc na płaszczyznę plaży.

Zespoły szatniowe będą dostępne z korytarza suchej stopy, w którym zaprojektowano miejsca z suszarkami. W podstawowych zespołach szatni i natrysków przewidziano szatnię damską z 80 szafkami i 4 przebieralniami oraz szatnię męską z 80 szafkami i 4 przebieralniami, przy każdej szatni zlokalizowano 10 natrysków i 2 zespoły sanitarne. Ilość szafek w szatniach podstawowych zaprojektowano z 50% zapasem w stosunku do przepustowości obliczeniowej. Ponad tę wielkość zaprojektowano również szatnię rodzinną/dla soób niepełnosprawnych z 24 szafkami, 2 kabinami - przebieralniami, 2 zespołami sanitarnymi. Łącznie ilość szafek wyniesie 184.

Zespół pomieszczeń ratowników składać się będzie z przeszklonego od strony hali basenów boksu, pomieszczenia do udzielania pierwszej pomocy oraz szatni z 8 szafkami i węzła sanitarnego z dwoma odrębnymi brodzikami prysznicowymi i toaletą. Projektuje się pracę ratowników w systemie dwuzmianowym, po cztery osoby na każdej zmianie.

Recepcja wyposażone w elektroniczny system obsługi klienta będzie miała dwa stanowiska pracy. Na pierwszym będzie prowadzona rejestracja klientów wchodzących w obręb odpłatnego czasu pobytu w strefie basenowej oraz sprzedaż wszelkiego rodzaju abonamentów i pakietów wielokrotnego korzystania z usług. Na drugim stanowisku rozliczany będzie czas pobytu w płatnej strefie basenowej i pobierana z tego tytułu opłata lub inna forma rozliczenia (naliczenie stopnia wykorzystania abonamentu na indywidualne konto itp)

Przewidywane godziny udostępniania obiektu dla klientów: od 6.00 do 22.00 codziennie

 

1.2  Zespół odnowy biologicznej

Zespół odnowy biologicznej składać się będzie z działu wodolecznictwa, działu elektrolecznictwa, działu światłolecznictwa i krioterapii, działu fitness i siłowni i pary saun fińskich. W zespole nie przewiduje się prowadzenia zabiegów rehabilitacyjno – leczniczych.

W dziale hydroterapii przewidziano pomieszczenie na masaż wirowy z jednym zestawem do masażu rąk i jednym zestawem do masażu nóg, pomieszczenie z wanną do masażu podwodnego. Dział elektrolecznictwa to cztery gabinety, w których wykonywane będą zabiegi oddziaływania prądem elektrycznym, promieniami lasera, polem magnetycznym, zabiegi elektrostymulacyjne z wykorzystaniem ultradźwięków. W pomieszczeniach zaprojektowano: aparat do elektroterapii, magnetronik, laser dwusondowy; aparat do terapii ultradźwiękowej z głowicą. Dział światłolecznictwa składać się będzie z dwóch pomieszczeń, w których znajdować się będzie lampa bioptron i lampa solux statywowa z dwoma filtrami. W oddzielnym pokoju zaprojektowano urządzenie do punktowej krioterapii z zbiornikiem na ciekły azot. Dla tych działów przewidziano damski i męski zespół szatniowy z sanitariatami przystosowanymi dla pacjentów niepełnosprawnych w tym również na wózkach.

W dziale fitness i siłowni zaprojektowano salą ćwiczeń, w której wydzielono część gimnastyczną, wyposażoną w drabinki przyścienne, materace i ławeczki gimnastyczne, lustra oraz część wysiłkową (siłownię) wyposażoną w atlas 10-cio stanowiskowy, bieżnie, rower, stoper, twister, stojak ze sztangą i kompletem ciężarków. Dział będzie dostępny wyłącznie dla osób nie korzystających z basenu. Dla tego działu zaprojektowano również dwa ciągi szatni z natryskami i toaletami. Dla saun przewidziano jednakowy układ szatni dla kobiet i mężczyzn z sanitariatami, natryskami i pomieszczeniami schładzającymi i wspólnym dla obu saun pomieszczeniem  wypoczynkowym. Przy recepcji odnowy biologicznej zaprojektowano również pomieszczenie solarium, w którym umieszczony będzie solar poziomy. Dla pracowników zaprojektowano szatnię i sanitariatem oraz pokój socjalny. Zaprojektowano również pokój lekarski i poczekalnie w formie galerii ulokowanych wzdłuż hallu głównego.

 

1.3    Zespół usługowy

Zespół usługowy składać się będzie z salonu fryzjerskiego, sklepu i baru gastronomicznego.

1.4. Zespół administracyjny

zawiera 6 pokoi biurowych, w tym jeden konferencyjny, sekretariat i pokój kierownika, serwerownię, archiwum, magazyn materiałów biurowych.

1.5. Zespół techniczno-eksploatacyjny

Składa się z pomieszczeń technicznych i urządzeń niezbędnych dla funkcjonowania obiektu i wymienionych wcześniej zespołów funkcjonalnych.

Razem

 

powierzchnia użytkowa 1777,5 m2
powierzchnia netto 5348,7  m2
powierzchnia całkowita 4862,4 m2
     
Kubatura 37640,0 m3

     

Jako powierzchnię użytkową ujęto pomieszczenia do uprawiania sportu i rekreacji - halę basenów wraz z widownią, sale fitness i siłowni i pomieszczenia zabiegowe odnowy biologicznej (sauny, wypoczywalnie, pokoje zabiegowe) a także – w całości - pomieszczenia zespołu usługowego.

Wysokość całkowita nad poziom przyległego terenu – ok. 13,20 m
Długość (wzdłuż elewacji południowej): 54,18 m
Szerokość (wzdłuż elewacji wschodniej): 49,58 m
Rozpiętość (średnica) przekrycia hali basenów – 28,00 m

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Budynek pływalni usytuowano w centrum Kompleksu Sportowo - Rekreacyjnego, przy promenadzie prowadzącej od strony stadionu w kierunku Sanu. W budynku wyeksponowano pasaż, poprowadzony od wejścia do hallu głównego prostopadle do promenady, prowadzący na teren pola kempingowego. Przebieg pasażu i wejścia do budynku z promenady wyeksponowano przez nadwieszenie oblicowanej barwnym szkłem bryły, mieszczącej w poziomie piętra zespół pomieszczeń odnowy biologicznej. Bryła budynku będzie zwarta, o charakterze pawilonowo – halowym. W sylwetce budynku podkreślono nachylenia połaci dachowych i strukturę funkcjonalną dzieląca obiekt na części o różnym przeznaczeniu. W intencji autorów ma to dostosować wolnostojący, wyeksponowany w centrum łąkowego terenu budynek do łagodnie falującego horyzontu utworzonego przez wzgórza po przeciwnej stronie Sanu.

W bryle budynku wyróżniono trzy zasadnicze części, nadając im odrębny charakter struktury budowlanej: halę basenów, odnowę biologiczną i część usługowo – administracyjną. Podział ten podkreślono materiałami elewacyjnymi.

Halę basenów obudowano okładzinami z płaskich płyt prasowanych laminowanych imitujących drewno i szkłem, łącząc jej wnętrze z otoczeniem przez szerokie przezierne przeszklenia w poziomie bezpośrednio nad terenem od strony promenady i basenów zewnętrznych. Halę basenów zaprojektowano jako jednoprzestrzenną, przekrytą połączonymi przegubowo w kalenicy dźwigarami z drewna klejonego ze ściągiem stalowym. Od strony zachodniej dźwigary oparto na słupach z drewna klejonego, z tego samego materiału konstrukcyjnego przewidziano stężenia elewacji zachodniej i ryglową konstrukcję południowej i północnej ściany szczytowej hali basenów. Dźwigary ze ściągiem, rozstawione co 7,0 m są ekonomicznym rozwiązaniem nie wymagającym dużych przekrojów konstrukcyjnych, przy czym do ich zastosowania niezbędne jest nachylenie połaci pod kątem co najmniej 140; takie nachylenie przyjęto w projekcie. Na narożniku południowo - zachodnim elewacji zaprojektowano w górnym pasie szklane kolektory rurkowe do wytwarzania ciepłej wody z wykorzystaniem energii cieplnej pochodzenia słonecznego. Pozostałe przeszklenia w tych elewacjach powyżej dolnego, przeziernego pasa zaprojektowano jako przesłonięte żaluzjami o regulowanym położeniu.

Podziemną kondygnację budynku i części mieszczące odnowę biologiczną, usługi, administrację i zaplecza zaprojektowano w monolitycznej konstrukcji żelbetowej, wyróżniając bryłę obudowującą odnowę biologiczną i górny poziom pasażu przez obłożenie jej elewacji barwnym szkłem. Pozostałą, cokołową część bryły zaprojektowano z szarą klinkierową oblicówką.

3. UKŁAD FUNKCJONALNY

3.1. Lokalizacja w Kompleksie

Pływalnia będzie głównym obiektem kubaturowym Kompleksu. Wejście główne do pływalni zaprojektowano z głównego pasażu pieszego Kompleksu od strony przedpola z parkingami zlokalizowanymi od strony ulicy Bieszczadzkiej. Tylne wejście zaprojektowano z ciągu pieszego. Wyjścia ewakuacyjne zaprojektowano od strony wschodniej i północnej. Od strony północnej zaprojektowano podjazd gospodarczy związany z obsługą techniczną pływalni.

3.2. Rozmieszczenie funkcji na kondygnacjach

Piwnica
•    pomieszczenia techniczne
•    pomieszczenia personelu

Parter
•    hol wejściowy
•    szatnia okryć zewnętrznych
•    toalety ogólnodostępne
•    zespół usługowy: bufet, sklep, salon fryzjerski
•    recepcja zespołu basenowego i pola kempingowego
•    szatnie, natryski, toalety zespołu basenowego
•    hala basenów ( basen pływacki 25x16 m, basen rekreacyjny, 2 zjeżdżalnie z lądowiskami, brodzik dla dzieci, wanna z hydromasażem) ze składaną widownią na 112 miejsc
•    zewnętrzny basen rekreacyjny, zjeżdżalnia z lądowiskiem
•    pomieszczenia administracyjne i socjalne

Piętro
•    recepcja odnowy biologicznej
•    odnowa biologiczna: siłownia, fitness, solarium, hydroterapia, światłolecznictwo, elektrolecznictwo, krioterapia
•    pomieszczenia techniczne
•    pomieszczenia socjalne
•    toalety ogólnodostępne
•    widownia na 140 miejsc


Budowa Kompleksu Sportowo – Rekreacyjnego w Lesku  wykonywana jest na podstawie „Opracowanej dokumentacji technicznej dla przyszłego projektu rozwijającego infrastrukturę turystyczną Gminy Lesko”, która była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG III A/TACIS CBC.

unia3.png
„Budowa systemu zasilania w energię cieplną Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Lesku z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”
Projekt został zrealizowany w ramach działania 2.2 Infrastruktura energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Całkowita wartość projektu – 23 377 898,04 PLN, Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 3 214 143,46 PLN