Kontakt

Oficjalna nazwa spółki:  
Sport Lesko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lesku.

Używana nazwa skrócona: 
Sport Lesko Sp. z o.o. w Lesku.

Adres Spółki:
38-600 Lesko, ul. Bieszczadzka 7

tel. 133070490

Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym Przedsiębiorców
nr KRS 0000390364.

REGON: 180712749

NIP: 688 12 97 982

unia3.png
„Budowa systemu zasilania w energię cieplną Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Lesku z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”
Projekt został zrealizowany w ramach działania 2.2 Infrastruktura energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Całkowita wartość projektu – 23 377 898,04 PLN, Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 3 214 143,46 PLN