Sprzedaż transformatora

Sport Lesko sp. z o.o. w Lesku przeznacza do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego pisemnego transformator. Typ:TNOSCT-630/15PNSm, będący własnością Sport Lesko Sp. z o.o.

TREŚĆ OGŁOSZENIA

ZAŁĄCZNIKI 

Przetarg na dostawę gazu ziemnego

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu na potrzeby Sport Lesko sp. z o.o.

 

Dokumenty do pobrania

Link do postępowania na portalu ezamówienia.gov.pl

Ogłoszenie o przetargu na wynajem lokalu

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie przetargu na kompleksową dostawę gazu ziemnego.

Nazwa zamówienia:
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu na potrzeby Sport Lesko sp. z o.o.

Dokumentacja postępowania dostępna pod linkiem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-45da39a2-58ad-11ee-a60c-9ec5599dddc1

 

Ogłoszenie o przetargu na wynajem lokalu

Ogłoszenie o przetargu na wynajem lokalu.

unia3.png
„Budowa systemu zasilania w energię cieplną Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Lesku z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”
Projekt został zrealizowany w ramach działania 2.2 Infrastruktura energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Całkowita wartość projektu – 23 377 898,04 PLN, Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 3 214 143,46 PLN