Zakup energii elektrycznej dla Grupy Zakupowej

Zakup energii elektrycznej dla Grupy Zakupowej

 

nr referencyjny: DZ-2300 -8/TI/R/2019

ogłoszenie o zamówieniu nr: 2019/S 050-114197

id postępowania na miniportalu: a9711c16-4c07-4bf2-99b6-c34d7c7fdbbb

Specyfikacja:
 

11436_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf -

11436_czesc_i_siwz-idw.doc -

11436_zalacznik_nr_1_-formularz_oferty.doc -

11436_zalacznik_nr_2_-_formularze_cenowe_nr_2_i_1.xls -

11436_zalacznik_nr_3_-_wzor_umowy.doc -

11436_zalacznik_nr_1_do_umowy.xlsx -

11436_zalacznik_nr_4_i_4a_do_idw_-zalacznik_nr_2_do_umowy.xlsx -

11436_zalacznik_nr_5_-_pelnomocnictwo_.doc -

11436_zalacznik_nr_6_-_oswiadczenie.doc -

11436_zalacznik_nr_7_-_wykaz_wykonanych_dostaw.doc -

11436_jedz.xml -

11436_instrukcja_zaimportowania_jedz-a.docx -

11436_kluczpub_oferta_postepowanieid_a9711c16-4c07-4bf2-99b6-c34d7c7fdbbb.asc -

unia3.png
„Budowa systemu zasilania w energię cieplną Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Lesku z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”
Projekt został zrealizowany w ramach działania 2.2 Infrastruktura energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Całkowita wartość projektu – 23 377 898,04 PLN, Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 3 214 143,46 PLN