INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko: pracownik techniczny – konserwator

 

Sport Lesko Sp. z o.o. w Lesku informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru ogłoszonego
20 września 2019r. na stanowisko pracownika technicznego w Sport Lesko Sp. z o.o. w Lesku, wybrany został:

 

 Pan Krystian Piestrzyński

zam. LESKO

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydat w najwyższym stopniu spełnił wymagania stawiane podczas rekrutacji na ww. stanowisko.

 

 

unia3.png
„Budowa systemu zasilania w energię cieplną Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Lesku z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”
Projekt został zrealizowany w ramach działania 2.2 Infrastruktura energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Całkowita wartość projektu – 23 377 898,04 PLN, Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 3 214 143,46 PLN