OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU SPORT LESKO SP. Z O.O


Rada Nadzorcza Sport Lesko Sp. z o.o. w Lesku ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Sport Lesko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lesku, pod adresem: ul. Bieszczadzka 7, 38-600 Lesko, która jest wpisana do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KOS: 0000390364.

Szczegóły na stronie http://basen.lesko.pl/ogloszenie-konkursu-na-stanowisko-prezesa-zarzadu-sport-lesko-sp-z-o-o

unia3.png
„Budowa systemu zasilania w energię cieplną Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Lesku z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”
Projekt został zrealizowany w ramach działania 2.2 Infrastruktura energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Całkowita wartość projektu – 23 377 898,04 PLN, Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 3 214 143,46 PLN