Przetarg - udzielenie kredytu - rozstrzygnięty

 

Sport Lesko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lesku

ogłasza przetarg na:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 15 000 000 PLN dla Spółki Sport Lesko Sp. z o.o w Lesku na sfinansowanie budowy krytej pływalni wraz z zagospodarowaniem terenu wchodzącego w skład kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Lesku przy ul. Bieszczadzkiej.


Załączniki:

  1. Treść przetargu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Oferta - załącznik nr 1
  4. Formuła oceny ofert - załącznik nr 2
  5. Wyjaśnienia z 4 sierpnia 2011r.
  6. Wyjaśnienia z 9 sierpnia 2011r.
  7. Wyjaśnienia z 11 sierpnia 2011r.
  8. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

unia3.png
„Budowa systemu zasilania w energię cieplną Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Lesku z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”
Projekt został zrealizowany w ramach działania 2.2 Infrastruktura energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Całkowita wartość projektu – 23 377 898,04 PLN, Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 3 214 143,46 PLN