Ogłoszenie przetargu na kompleksową dostawę gazu ziemnego.

Nazwa zamówienia:
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu na potrzeby Sport Lesko sp. z o.o.

Dokumentacja postępowania dostępna pod linkiem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-45da39a2-58ad-11ee-a60c-9ec5599dddc1

 

Ogłoszenie o przetargu na wynajem lokalu

Ogłoszenie o przetargu na wynajem lokalu.

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 499,29 kWp na działce nr 116/9 wraz z przebudową stacji transformatorowej

 

 

 

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 499,29 kWp na działce nr 116/9 wraz z przebudową stacji transformatorowej.

Dokumentacja postępowania pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 499,29 kWp na działce nr 116/9 wraz z przebudową stacji transformatorowej dostępna pod linkiem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-abea8106-382d-11ee-9aa3-96d3b4440790

SIWZ

 

 

Ogłoszenie o przetargu na wynajem lokalu

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o przetargu

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 499,29 kWp na działce nr 116/9 wraz z przebudową stacji transformatorowej

Ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikami

Odpowiedzi na pytania wraz z modyfikacją zamówienia

Odpowiedzi 2

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

unia3.png
„Budowa systemu zasilania w energię cieplną Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Lesku z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”
Projekt został zrealizowany w ramach działania 2.2 Infrastruktura energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Całkowita wartość projektu – 23 377 898,04 PLN, Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 3 214 143,46 PLN