Przetarg - roboty budowlane - rozstrzygnięty

Sport Lesko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lesku

ogłasza przetarg na realizację zadania pn:

Budowa krytej pływalni wraz z zagospodarowaniem terenu wchodzącej w skład kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Lesku przy ul. Bieszczadzkiej”.


Załączniki:

 1. Treść przetargu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - umowa
 4. Załączniki od 2 do 6 do SIWZ
 5. Załącznik nr 7 - dokumentacja - (193 MB)
 6. Załącznik nr 8 - przedmiary
 7. Załącznik nr 9 - STWiORB

23-04-2014 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

23-04-2014 - zmiana do SIWZ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Przetarg - roboty budowlane - rozstrzygnięty

Sport Lesko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lesku

ogłasza przetarg na realizację zadania pn:

„Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Lesku
etap II”.


Załączniki:

 1. Treść przetargu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - umowa
 4. Załączniki od 2 do 7 do SIWZ
 5. Przedmiary robót
 6. STWIORB
 7. Dokumentacja wykonawcza - (196 MB)
 8. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetarg - Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego - rozstrzygnięty

 

Sport Lesko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lesku

ogłasza przetarg na realizację zadania pn:

„Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod
nazwą: Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Lesku
etap I – budowa krytej pływalni”.


Załączniki:

 1. Treść przetargu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - umowa
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - oferta
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - art. 22
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - art. 24
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór wykaz wiedzy
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ - doświadczenie
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ - podwykonawcy
 10. Załącznik nr 8 do SIWZ - obowiązki
 11. Dokumentacja projektowa - załącznik nr 9 (392 MB)
 12. Dodatkowa dokumentacja- załącznik nr 9 (136 MB)
 13. Dodatkowa dokumentacja- załącznik nr 9 stacja transformatorowa (10 MB)
 14. Przedmiar robót - załącznik nr 10 (1,08 MB)
 15. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetarg - udzielenie kredytu - rozstrzygnięty

 

Sport Lesko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lesku

ogłasza przetarg na:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 15 000 000 PLN dla Spółki Sport Lesko Sp. z o.o w Lesku na sfinansowanie budowy krytej pływalni wraz z zagospodarowaniem terenu wchodzącego w skład kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Lesku przy ul. Bieszczadzkiej.


Załączniki:

 1. Treść przetargu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Oferta - załącznik nr 1
 4. Formuła oceny ofert - załącznik nr 2
 5. Wyjaśnienia z 4 sierpnia 2011r.
 6. Wyjaśnienia z 9 sierpnia 2011r.
 7. Wyjaśnienia z 11 sierpnia 2011r.
 8. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

unia3.png
„Budowa systemu zasilania w energię cieplną Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Lesku z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”
Projekt został zrealizowany w ramach działania 2.2 Infrastruktura energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Całkowita wartość projektu – 23 377 898,04 PLN, Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 3 214 143,46 PLN