Ogłoszenie o przetargu na wynajem lokalu

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o przetargu

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 499,29 kWp na działce nr 116/9 wraz z przebudową stacji transformatorowej

Ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikami

Odpowiedzi na pytania wraz z modyfikacją zamówienia

Odpowiedzi 2

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Plan zamówień publicznych 2022

Plan zamówień publicznych

Ogłoszenie o przetargu na wynajem lokalu użytkowego

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o przetargu, na wynajem lokalu

Dokument do pobrania 

unia3.png
„Budowa systemu zasilania w energię cieplną Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Lesku z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”
Projekt został zrealizowany w ramach działania 2.2 Infrastruktura energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Całkowita wartość projektu – 23 377 898,04 PLN, Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 3 214 143,46 PLN